fbpx

Pygmy field mouse (Apodemus uralensis)

Animalia / Chordata / Mammalia / Rodentia / Muridae / Apodemus